เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@861lhude

Travel License : 41/00326

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU HIROSHIMA 6วัน 4คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU HIROSHIMA 6วัน 4คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU HIROSHIMA 6วัน 4คืน TG

เที่ยวญี่ปุ่น คิวชู ฮิโรชิม่า ศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองชิโมโนเซกิ ไคเคียว ยูเมะ ทาวเวอร์ ยามากุจิ สะพานคินไตเคียว นั่งเรือเฟอร์รี่ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ฮิโรชิม่า ย่านฮอนโดริ ฟุคุโอกะ ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ฟุคุโอกะ LaLa Port ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

รหัสทัวร์

JP_TG00402

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

12 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

72,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ธ.ค. 66

72,900฿

12-17

72,900฿

19-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

12 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

72,900

65,900

58,900

10,500

-

49,900

15

19 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66

72,900

65,900

58,900

10,500

-

49,900

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองชิโมโนเซกิ – ไคเคียว ยูเมะ ทาวเวอร์ - ออนเซ็น

Day : 3

ยามากุจิ - สะพานคินไตเคียว – นั่งเรือเฟอร์รี่ - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ - ฮิโรชิม่า - ย่านฮอนโดริ

Day : 4

ฮิโรชิม่า - พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสันติภาพ - สวนสันติภาพ - ชินคันเซ็นสู่สถานี Hakata – ช้อปปิ้งย่านฮากาตะ

Day : 5

ฟุคุโอกะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ฟุคุโอกะ - LaLa Port – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

Day : 6

สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

หจก.วิชั่น ทัวร์

นิพัทธุ์อุทิศ2 (หาดใหญ่)

915-0-21099-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @magmatravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง