เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@861lhude

Travel License : 41/00326

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ อิตาลี มอลตา สเปน ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์

CRU_0153

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

12 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

31,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

MSC World Europa

MSC World Europa

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

03 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

31,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

38,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

42,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

60,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

10 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

29,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

36,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

39,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

58,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

17 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

33,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

40,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

43,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

62,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

24 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

55,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

62,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

65,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

84,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

31 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

59,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

65,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

68,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

95,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SUN

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Genoa (Portofine), Italy

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 16.00 / 18.00

ลำดับ : 2

วัน : MON

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rom) Italy Nov,Dec 2023

เวลาเรือถึง : 13.00 / 07.00

เวลาเรือออก : 20.00 / 19.00

ลำดับ : 3

วัน : TUE

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Messina (Taormina), Italy / Palermo Italy Nov,Dec 2023

เวลาเรือถึง : 09.00

เวลาเรือออก : 19.00 / 17.00

ลำดับ : 4

วัน : WED

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Valletta, Malta

เวลาเรือถึง : 08.00 / 10.00

เวลาเรือออก : 17.00

ลำดับ : 5

วัน : THU

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : At Sea

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 6

วัน : FRI

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Barcelona, Spain

เวลาเรือถึง : 09.00 / 07.00

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 7

วัน : SAT

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Marseille (Provence), France

เวลาเรือถึง : 07.00 / 08.00

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 8

วัน : SUN

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Genoa (Portofine), Italy

เวลาเรือถึง : 08.00

เวลาเรือออก : -

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางเดินเรือ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ

- ภาษีท่าเรือ

- อาหารทุกมื้อบนเรือตามห้องอาหารที่กำหนด

อัตรานี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน

- ค่าวีซ่าเชงเก้น

- รายการทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า

- ค่าทิปพนักงานเรือ

- รถรับส่ง

- ห้องอาหารพิเศษบนเรือ

- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าตรวจ ATK, RT-PCR Test ฯลฯ

การจองและชำระเงิน

- มัดจำ 50% ของราคาเต็ม ณ วันที่ทำการจอง ชำระเต็มส่วนที่เหลือ 61 วันก่อนเดินทาง

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง ค่าเงิน USD

- การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

นโยบายการยกเลิก

- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 61 วัน หักค่าดำเนินการ 4,000 บาท / ท่าน

- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 46-60 วัน ชำระ50% ของราคาเต็ม

- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31-45 วัน ชำระ80% ของราคาเต็ม

- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-30 วัน ชำระ 100% ของราคาเต็ม

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง